Wanicka, M. . (2020) „Czytać między przekładami. Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima w języku włoskim”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), s. 251–268. doi: 10.14746/pspsl.2020.38.11.