Śniedziewska, M. . (2020) „Najkrótszy przewodnik po moim ojcu. Z Martą Herling rozmawia Magdalena Śniedziewska”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), s. 269–283. doi: 10.14746/pspsl.2020.38.12.