Śniedziewska, M. i De Carlo, A. F. (2020) „Introduzione”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (39), s. 7-9. doi: 10.14746/pspsl.2020.39.1.