Bagłajewski, A. . (2021) „Romantyzm polityczny Jarosława Jakubowskiego albo przepisywanie Dziadów (na prawicy)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), s. 297–323. doi: 10.14746/pspsl.2021.40.15.