Dabert, D. . (2021) „Alternatywy wobec jednowymiarowości. Fenomen polskiej kultury niezależnej w PRL”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), s. 357–384. doi: 10.14746/pspsl.2021.40.17.