Zhenhui, Z. . (2021) „Literatura polska w Chinach i wymiana kulturalna między Polską a Chinami. Zapiski tłumacza”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), s. 221–227. doi: 10.14746/pspsl.2021.40.9.