Samsel, K. (2021) „Literackość korespondencji Fryderyka Chopina”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (41), s. 39–64. doi: 10.14746/pspsl.2021.41.3.