Kuczyńska-Koschany, K. (2023) „Wstęp”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), s. 7–9. doi: 10.14746/pspsl.2022.43.1.