Kącka, E. (2023) „Światopogląd jako styl. «Klucze Piotrowe» Rogera Peyrefitte’a w przekładzie Hanny Szumańskiej-Grossowej jako ogniwo tradycji”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), s. 13–26. doi: 10.14746/pspsl.2022.43.2.