Maleszyńska, J. (2023) „Arcydzieła francuskiej mediewistyki”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), s. 43–56. doi: 10.14746/pspsl.2022.43.4.