Mitzner, P. (2023) „Czego nie wiemy o Hannie Szumańskiej-Wertheimowej? Wydawnictwo (in spe) «Wisła» 1943–1944”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), s. 57–62. doi: 10.14746/pspsl.2022.43.5.