Tokarska-Bakir, J. (2023) „Podróże z Hanną Szumańską-Grossową”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), s. 67–77. doi: 10.14746/pspsl.2022.43.7.