Nowak, M. (2023) „Angielskie strofy i polska lutnia. O przekładach «Melodii hebrajskich» George’a Gordona Byrona pióra Antoniego Edwarda Odyńca”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), s. 81–110. doi: 10.14746/pspsl.2022.43.8.