Górecki, P. (2023) „„Tylko zdechlaki nie lubią żuru”. Studium męskiej przemocy w «Gnoju» Wojciecha Kuczoka”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), s. 111–130. doi: 10.14746/pspsl.2022.43.9.