Bourkane, M. (2023) „Reymont na Balu Prasy”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), s. 133–138. doi: 10.14746/pspsl.2022.43.10.