Król, M. (2023) „«Dzienniki mojego życia» Gustawa Zielińskiego – refleksje edytora”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), s. 139–155. doi: 10.14746/pspsl.2022.43.11.