Fiołek, K. (2016) „Diagnoza obcości. Brzozowskiego krytyka Sienkiewicza jako spór o polską tożsamość”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), s. 73–87. doi: 10.14746/pspsl.2015.26.3.