Marzec, L. (2016) „Nieufny i oburzeni. Polemiki wokół Szeptem Kazimiery Iłłakowiczówny”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), s. 109–130. doi: 10.14746/pspsl.2015.26.5.