Renzi, L. (2016) „Od sztuki do życia i z powrotem. Wizyta Prousta w Jeu de Paume”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), s. 279–295. doi: 10.14746/pspsl.2015.26.15.