Utkowska, B. (2016) „Anna versus Xenia. Pułapki biograficznej lektury Zamieci Stefana Żeromskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), s. 21-36. doi: 10.14746/pspsl.2016.27.1.