Obsulewicz, B. K. (2016) „O Wildze Stefana Żeromskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), s. 117–137. doi: 10.14746/pspsl.2016.27.6.