Flis-Czerniak, E. (2016) „Między Wallenrodem a Irydionem. Rzecz o Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), s. 139–164. doi: 10.14746/pspsl.2016.27.7.