Panek, S. (2016) „«Wzruszenie trwalsze niż ściany gmachów obróconych w gruz». Między tradycją a nowoczesnością: Irzykowski wobec Żeromskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), s. 283-308. doi: 10.14746/pspsl.2016.27.14.