Kaczor-Scheitler, K. (2016) „Medytacyjny charakter Nabożnych westchnień Mikołaja Mieleszki”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), s. 325–349. doi: 10.14746/pspsl.2016.27.16.