Brzóstowicz-Klajn, M. i Grodecka, A. (2017) „Wstęp”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), s. 7–10. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/7043 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).