Brzostek, D. (2017) „Przyszłość nauki, przyszłość uniwersytetu. Fantastycznonaukowe prognozy zaniku wiedzy naukowej”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), s. 13–33. doi: 10.14746/pspsl.2016.28.1.