Leś, M. M. (2017) „Podróż w czasie jako laboratorium narracji”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), s. 35–51. doi: 10.14746/pspsl.2016.28.2.