Lemann, N. (2017) „Historie alternatywne − pomiędzy pisarstwem historycznym a fantastycznym, czyli czasem tertium est datur…”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), s. 77–100. doi: 10.14746/pspsl.2016.28.4.