Brzóstowicz-Klajn, M. (2017) „Fantastyka i temat Holokaustu. Między wątpliwościami a funkcjonalnością konwencji fantastycznych”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), s. 101–119. doi: 10.14746/pspsl.2016.28.5.