Wedemann, M. (2017) „Powrót z zaświatów – ewolucja motywu w twórczości Stanisława Wyspiańskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), s. 167–181. doi: 10.14746/pspsl.2016.28.9.