Nowakowski, J. (2017) „Filmowe dybuki: od żydowskiej legendy do polskiego koszmaru sennego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), s. 231–247. doi: 10.14746/pspsl.2016.28.12.