Chomiszczak, T. (2017) „«Nic dobrego»? Kilka uwag o próbach prozatorskich Zdzisława Beksińskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), s. 273–280. doi: 10.14746/pspsl.2016.28.14.