Gieba, K. (2017) „Renesans baśni”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), s. 283–290. doi: 10.14746/pspsl.2016.28.15.