Trojanowiczowa, Z. i Ratajczak, W. (2017) „Wokół książki Poznański Czerwiec 1956. Z profesor Zofią Trojanowiczową rozmawia Wiesław Ratajczak”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), s. 199-209. doi: 10.14746/pspsl.2016.29.13.