Czyżak, A. (2017) „Polacy i Węgrzy – meandry zbiorowej pamięci”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (29), s. 261–270. doi: 10.14746/pspsl.2016.29.17.