Czyżak, A. (2017) „Wstęp”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), s. 9–15. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/9576 (Udostępniono: 9 grudzień 2023).