Zaleski, M. (2017) „Nie-poetyka, czyli w stronę paratopiczności”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), s. 19–27. doi: 10.14746/pspsl.2017.30.1.