Grądziel-Wójcik, J. (2017) „Poetyki i lektury momentalne. Między materią a metafizyką, czyli o paronomazji na przykładzie poezji kobiet”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), s. 89–105. doi: 10.14746/pspsl.2017.30.5.