Jarzyna, A. (2017) „Wprowadzenie do post-koiné: nieantropocentryczne języki poezji”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), s. 107–139. doi: 10.14746/pspsl.2017.30.6.