Kołodziejczyk, D. (2017) „Poza metaforą – autyzm jako impas hermeneutyczny w powieści postkolonialnej”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), s. 141–167. doi: 10.14746/pspsl.2017.30.7.