Śnieżko, D. (2017) „Interpretacje po końcu świata”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), s. 169–183. doi: 10.14746/pspsl.2017.30.8.