Warkocki, B. (2017) „Zbrodnia inkorporowana. O konwencji «paranoicznego gotyku» w Zbrodni z premedytacją Witolda Gombrowicza”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), s. 237–258. doi: 10.14746/pspsl.2017.30.11.