Izdebska, A. (2017) „Gotycyzm/gotycyzmy – rekwizyty i metamorfozy”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), s. 325–338. doi: 10.14746/pspsl.2017.30.16.