Mitchell, W. J. T. (2017) „Iconology, visual culture and media aestetics”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), s. 341–364. doi: 10.14746/pspsl.2017.30.17.