Balcerzan, E. (2014) „Zwoływanie wyobraźni”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), s. 13–25. doi: 10.14746/pspsl.2014.23.1.