[1]
J. Kasper, „Od wydarzenia katastrofy do kata/stroficznego czytania. Poezja Charles’a Baudelaire’a w relacji Jorge’a Semprúna L’écriture ou la vie”, 10.14746/pspsl, nr 25, s. 309-329, sty. 2015.