[1]
P. Czwordon, „Imperatyw, ironia i przemyt wierzbowych gruszek. Notatki o wierszu Do Jeruszalaim Jerzego Ficowskiego”, 10.14746/pspsl, nr 16, s. 179–189, sty. 2009.