[1]
D. . Dabert, „Alternatywy wobec jednowymiarowości. Fenomen polskiej kultury niezależnej w PRL”, 10.14746/pspsl, nr 40, s. 357–384, wrz. 2021.