[1]
M. Nowak, „Angielskie strofy i polska lutnia. O przekładach «Melodii hebrajskich» George’a Gordona Byrona pióra Antoniego Edwarda Odyńca”, 10.14746/pspsl, nr 43, s. 81–110, luty 2023.