[1]
J. Nowakowski, „Filmowe dybuki: od żydowskiej legendy do polskiego koszmaru sennego”, 10.14746/pspsl, nr 28, s. 231–247, luty 2017.